Әминов Т.М. Қазіргі Қазақстан тарихы: оқу құралы

Әминов Т.М.  

Қазіргі Қазақстан тарихы: оқу құралы/ Т.М.  Әминов. - Алматы: Бастау, 2017. - 472 б.