Зейнолла әлемі

Зейнолла әлемі

83.3(2=Каз)
З-41

Зейнолла әлемі [Мәтін] : мақалалар, естеліктер, көптомдыққа енбей қалған жазбалар, сұхбаттар, афоризмдер / құраст. Г. Н. Узенбаева. - Алматы : Ан Арыс, 2017. - 424 б. : фот.цв. - ISBN 978-601-7828-61-5