Биогеохимия және экотоксикология

Биогеохимия және экотоксикология

Тыкежанова, Г. М.

Биогеохимия және экотоксикология [Мәтін] : оқу құралы / Г. М. Тыкежанова ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : Типография Арко, 2016. - 260 б. - Библиогр.: 254-255 б. . - 500 экз. - ISBN 978-601-204-367-9