Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау

Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау

65.9(2)29я73л
М 40

Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау [Мәтін] : оқулық / Д. М. Усенова [ж.б.] ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті, ҚР білім және ғылым мин-гі. - Қарағанды : Арко, 2017. - 230 б. : кесте. - Библиогр.: 227-230 б. - ISBN 978-9965-39-625-0 : Б.ж тг.