ӘОЖ (әмбебап ондық жіктеу) бойынша жарияланымды индекстеу

Жариялануға дайын жұмыстарды индекстеу бойынша қызмет (бас ғимарат 304-ші дәрісхана) кітапхана библиографтарымен орындалады. Авторлар жұмысты индекстеу үшін тақырыпты және аннотациясын  de visu немесе osir@mail.ru электрондық пошта арқылы ұсынады. Орындалу мерзімі екі күнге дейін. Тақырып қиындау болған жағдайда библиографтарға қосымша ақпарат немесе тақырыптың толық мәтіні қажет болуы мүмкін.

Электрондық пошта арқылы сұраныс болған жағдайда автордың аты-жөні, болашақ жарияланымның атауы және жұмыс орыны (кафедра, университет бөлімі) міндетті түрде көрсетілуі тиіс.