Қызмет түрлері

Орындаушылар

Оқу залдарынан “түнгі абонемент” бойынша кітаптар беру

Оқу залдары.

Оқу залдарында бөтен оқырмандарға қызмет көрсету

Оқу залдары.

Ғылыми мақалаларды ӘОЖ бойынша жүйелеу

Оқытушыларға арналған оқу залы.

Әдебиеттердің библиографиялық тізімін құрау

Каталогтар залы. Оқу кітапханалары.

Әдебиеттер тізімін библиографиялық саралау

Аныктамалық-ақпараттық және әдістемелік жұмыс бөлімі оқу кітапханалары.

Әдебиеттердің көрмесін ресімдеу

Каталогтар залы. Оқу кітапханалары.

Кітапхананың анықтамалық-іздеу аппаратынан іздестіру мәселелері бойынша кеңестер

Каталогтар залы. Оқу кітапханалары.

Әдебиеттердің көрмесін ресімдеу

Кызмет көрсету бөлімі.

Е.А. Бөкетов атындағы ҒК-ның электрондық каталогына қатынау

Каталогтар залы. Оқу кітапханалары.

Құжаттарды электрондық жеткізу

Мультимедиялық залдар. Жалпы оқу залы. Мат. және физ. факультеттері мен хим. факультеттерінің оқу кітапханалары. Колледж кітапханасы.

Интернет ресурстарына қатынау

Интернет–зал. Мультимедиялық залдар. Жалпы оқу залы.

Құжаттарды электрондық жеткізу

Электрондық ресурстар бөлімі.

Электрондық пошта

Интернет–зал. Мультимедиялық залдар.

Көшіру, мәтін басылмасы

Интернет зал. Мультимедиялық залдар. Биолого-географ. факультеті мен химия факультетінің оқу кітапханасы. Колледж кітапханасы

Сканерлеу, үлдірлеу, түптеу

Мультимедиялық залдар