В библиотеку дополнительно поступило 30 книг, вышедшие по проекту  “Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке”:

 • Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы, 3-ші т. : Қазіргі заман философиясының бастауы;
 • Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы, 4-ші т. : Қазіргі заман философиясы; 
 • Данн Росс Е.  Panorama: дүниежүзі тарихы, 1-ші т. ;
 • Данн Росс Е. Panorama: дүниежүзі тарихы, 2-ші т.;
 • Пинкер С. Тіл-инстинкт;
 • Янсон Т.  Тіл тарихы;
 • Райан М. Әдебиет теориясы: Кіріспе ;
 • Ривкин Д. Әдебиет теориясы, 1-ші т. : Антология;
 • Ривкин Д. Әдебиет теориясы, 2-ші т.: Антология;
 • Ривкин Д. Әдебиет теориясы, 3-ші т.: Антология;
 • Ривкин Д. Әдебиет теориясы, 4-ші т.: Антология;
 • Бейнбриж Ж. Медиа және журналистика: теория мен практикаға жаңа көзқарас;
 • Шунк Д. Х. Оқыту теориясы. Білім беру көкжиегі;
 • Битэм Э. Педагогиканы цифрлық дәуірде кайта зерделеу. XXI ғасырдағы оқыту дизайны;
 • Уоллейс П. Интернет психология;
 • Гэмбл Д. Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелік артықшылыққа ұмтылу;
 • Уилтон Н. HR-менеджментке кіріспе;
 • Котлер Ф. Маркетинг негіздері;
 • Шиллинг М. А. Технологиялық инновациялардағы стратегиялық менеджмент;
 • Хилл Ч. Халықаралық бизнес: Жаһандық нарықтағы бәсеке;
 • Бове К. Қазіргі бизнес-коммуникация ;
 • Роббинс С. Ұйымдық мінез-құлық негіздері;
 • Трагер Р. Дипломатия: коммуникация және халықаралық тәртіп негіздері;
 • Гомбрих  Э. Х. Өнер тарихы;
 • Лотман Ю. М. Семиосфера;
 • Саид Э. У. Ориентализм;
 • Ди Матео Л. Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық тұрғыдан зерделеу;
 • Ли Э. П. Медиаэтика: Жас мамандардың тәжірибесінен;
 • Шо М. Халықаралық құқық, 1-ші т.;
 • Шо М. Халықаралық құқық, 2-ші т.  в количестве 217 экз. каждая.

       Книги в ближайшее время поступят в читальные залы и абонементы учебных библиотек.

  Приглашаем всех к чтению!