Menu Close

Айналма парақтар

     Оқырмандар Университеттен кету барысында (университетті аяқтау, оқудан шығу, академиялық демалыс, жұмыстан шығу) міндетті түрде оқырмандар картасы мен барлық кітапхана құжаттарын, пайдалануға алынған кітаптар, ОӘК, журналдар және тағы басқа да  кітапханадан алынған материалдарды факультеттің кітапханасына тапсырылуы тиіс.  Кітапхана қызметкерлері  қажетті қағаздарға қол қойып штемпель басады.  Басқа оқу кітапханаларында  штемпель мен қол қою оқу залдарында жүргізіледі.