Menu Close

Пайдалану ережесі

Оқырмандар Университеттен кету барысында (университетті аяқтау, оқудан шығу, академиялық демалыс, жұмыстан шығу) міндетті түрде  барлық кітапхана құжаттарын, пайдалануға алынған кітаптар, журналдар және тағы басқа кітапханадан алынған материалдарды факультеттің кітапханасына тапсырылуы тиіс.  Кітапхана қызметкерлері университет түлектеріне кету парағына электронды қол қояды, ал оқытушылар мен қызметкерлерге қажетті қағаздарға қол қойып штемпель басады.  Басқа оқу кітапханаларында  штемпель мен қол қою оқу залдарында жүргізіледі.