Menu Close

Пайдалы ақпарат

  1. Кітапхананың электрондық ресурстары
  2. Жазылым дерекқорлары
  3. Ашық ресурстар
  4. Scopusта индекстелген журналдардың тізімі.
  5. Web of scienceте индекстелген журналдардың тізімі (Thomson Reuters)
  6. Қарағанды университетінің хабаршысы
  7. Eurasian Physical Technical Journal
  8. Eurasian Journal of Chemistry
  9. Жастар әлемі газеті