100 KITAP

XXI ғасырға-21 сабақ

87.6
Х 20

Харари, Ю. H.

XXI ғасырға-21 сабақ [Мәтін] : ғылыми басылым / Ювал Hоаһ Харари. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 384 б. - (Рухани жаңғыру). - Пер. изд. : 21 lessons for the 21 st century / Y. N. Harari. - ISBN 978-601-7943-76-9
Homo Deus: болашақтың қысқаша тарихы

28.7
Х 20

Харари, Ю. H.

Homo Deus: болашақтың қысқаша тарихы [Мәтін] : ғылыми басылым / Ювал Hoah Харари. - Нұр-Сұлтан ; Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 434 б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - Пер. изд. : Homo Deus: a brief history of tomorrow / Y. N. Harari. - ISBN 978-601-7943-77-6
Оксфорд экономика сөздігі

65я21
Б 62

Блак, Д.

Оксфорд экономика сөздігі [Мәтін] : ғылыми басылым / Джон Блак, Нигар Хашимзаде, Гарет Майлз. - Нұр-Сұлтан ; Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 607 б. - (Рухани жаңғыру). - Пер. изд. : Adictionary of economics (Oxford Quick Referens) / J. Black, N. Hashimzade, M. Myles. - Fifth ed. - ISBN 978-601-7943-75-2
Оксфорд әлеуметтік ғылымдар сөздігі

60.5я21
О-50

Оксфорд әлеуметтік ғылымдар сөздігі [Мәтін] : ғылыми басылым / ред. басқарған Крейг Калхун. - Нұр-Сұлтан ; Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 479 б. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: с. 439-478. - Пер. изд. : Dictionary of the social sciences. - 2002. - ISBN 978-601-7943-74-5
Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі

81.632.4-4
Қ 17

Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі [Мәтін] : ғылыми басылым / құраст. Ш. Құрманбайұлы [ж.б.]. - Нұр-Сұлтан ; Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 596 б. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 378-601-7943-72-1
Предпринимательство: теория, процесс, практика

65.9(2)09я73
К 93

Куратко, Д. Ф.

Предпринимательство: теория, процесс, практика [Текст] : учебник / Дональд Ф. Куратко. - 10-е изд. - Нур-Султан ; Алматы : Национальное бюро переводов, 2019. - 513 с. : табл. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. в конце разд. - Пер. изд. : Entrepreneurship: theory, process, practice / Donald F. Kuratko. - 10th ed. - 2017. - ISBN 978-601-7943-68-4
Переосмысление педагогики для цифровой эпохи. Дизайн обучения XXI века

74.00я73
Б 66

Битэм, Х.

Переосмысление педагогики для цифровой эпохи. Дизайн обучения XXI века [Текст] : учебник / Хелен Битэм, Рона Шарп. - 2-е изд. - Нур-Султан ; Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 351 с. : рис. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. в конце глав. - Пер. изд. : Rethinking pedagogy for a digital age. Designing for 21st century learning / Helen Beetham, Rhona Sharpe. - Second Ed. - London ; New York. - ISBN 978-601-7943-70-7 : Б.ц. тг.
Прил.: с.325-351
Международное право

67.91я73
Ш 81

Шоу М.Н.

Международное право [Текст] : учебник / Малкольм Н. Шоу. - 8-е изд. - Нур-Султан; Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019 - . - (Рухани жаңғыру).

Т.2. - 2019. - 715 с. - Библиогр.: с. 692-715. - Пер. изд. : International law / M. N. Shaw. - Eighth ed. - ISBN 978-601-7943-67-7
Международное право

67.91я73
Ш 81

Шоу М. Н.

Международное право [Текст] : учебник / Малкольм Н. Шоу. - 8-е изд. - Нур-Султан; Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019 - . - (Рухани жаңғыру).

Т.1. - 2019. - 639 с. - Библиогр.: с. 618-639. - Пер. изд. : International Law / M. N. Shaw. - Eighth ed. - ISBN 978-601-7943-71-4
Медиа этика. Жас мамандардың тәжірибесінен.

Ли Э. П.

Медиа этика. Жас мамандардың тәжірибесінен [Мәтін] : ғылыми басылым / Э. П. Ли. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 304 б. - ISBN 978-601-7943-18-9 : Б.ж.

Аннотация

Бұл кітап студенттер мен жас мамандарға бұқаралық ақпарат құралдары саласында кездесетін этикалық мәселелерді шешу жолдарын көрсетуге арналған. Әрбір жағдаят кеңінен баяндалып, қатысушылар әрекеті арқылы жан-жақты ашылып көрсетіледі. Сондықтан оқырман «Мұндай жағдайда мен не істер едім?» – деген ой үстінде болады. Кіріспе материалда философиялық толғамдар мен теориялық тұжырымдарға, моральдық мәселелерге де орын берілген. Кітап – студенттердің теориялық білімдерін тәжірибемен оңтайлы ұштастырып, өмірде кездесетін тосын, күрделі мәселелерден жол тауып шығуға баулитын тағлымды еңбек.

Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық тұрғыдан зерделеу

ДиМатео Л.

Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық тұрғыдан зерделеу [Мәтін] : ғылыми басылым / Л. ДиМатео. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 680 б. - ISBN 978-601-7943-31-8 : Б.ж.

Аннотация

Доктор Ларри Алан ДиМаттеоның бизнес факультеті студенттеріне арналған «Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық тұрғыдан зерделеу» оқу құралының үшінші басылымында халықаралық деңгейде бизнес жүргізудің түрлі жолдары жан-жақты қарастырылады. Бұл кітап болашақ кәсіпкерлер мен заңгерлерге ғана емес, сонымен бірге халықаралық сауда-саттық мәселелеріне қызығушылық танытатын оқырманға пайдалы. Оқулық бизнес факультеті студенттерінің халықаралық деңгейде бизнес жүргізуді реттейтін құқықтық прициптерді түсінуіне жол ашады. Бұл кітап заңның сақталуы ғана емес, сонымен қатар, пайда және бәсекелік артықшылықты қалыптастыру үшін заңды қалай қолдану керектігін ерекшелеп көрсетеді.
 

Халықаралық құқық, 1-ші т.

Шо М.

Халықаралық құқық [Мәтін] : ғылыми басылым / М. Шо. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019 - 584 б.

1-ші т. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - ISBN 978-601-7943-19-6 : Б.ж.

Аннотация

Халықаралық құқықтың пайда болуы мен дамуындағы философиялық, әлеуметтік көзқарастар, халықаралық сот процестері мен трибуналдардың қызметтері нақты мысалдар арқылы баяндалады. Халықаралық шарттардың түрлері, шарт талаптары мен міндеттемелері туралы жан-жақты мәлімет қамтылған. Адам құқығын халықаралық деңгейде қорғау, жеке тұлғаның қылмыстық жауапкершілігі, мемлекеттің аумағы және теңіз құқығы тақырыбында мол мағлұмат береді.

Сегізінші басылымнан қазақ тіліне аударылған бұл оқулық заң факультетінің студенттеріне, халықаралық құқық саласын зерттеуші мамандар мен оқытушыларға, аталған ғылымға қызығушылық танытатын оқырман қауымға арналған.

Халықаралық құқық, 2-ші т.

Шо М.

Халықаралық құқық [Мәтін] : ғылыми басылым / М. Шо. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019 - 624 б.

2-ші т. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - ISBN 978-601-7943-47-9 : Б.ж.

Аннотация

12 тараудан тұратын екінші кітапта халықаралық құқықтағы юрисдикция, иммунитет, мемлекеттердің жауапкершілігі, мемлекеттердің мұрагерлігі, дауларды бейбіт шешу жолдары,   шарттардың  құқықтары мен міндеттері жөнінде мол мағлұмат қамтылған. Автор Халықаралық сот, Біріккен Ұлттар Ұйымы, Қауіпсіздік Кеңесі мен басқа да халықаралық ұйымдардың құрылымы туралы мәлімет келтіре отырып, олардың қызметін нақты мысалдар арқылы баяндайды.
Сегізінші басылымнан қазақ тіліне аударылған бұл оқулық заң факультетінің студенттеріне, халықаралық құқық саласын зерттеуші мамандар мен оқытушыларға, аталған ғылымға қызығушылық танытатын оқырман қауымға арналған.

Ориентализм

Саид Э. У.

Ориентализм [Мәтін] : ғылыми басылым / Э. У. Саид. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 328 б. - ISBN 978-601-7943-35-6 : Б.ж.

Аннотация

Эдуард Уади Саид «Ориентализм» деп аталатын зерттеуінде ориентализмнің пайда болуын Еуропаның Орта және Таяу Шығыста ғасырлар бойы үстемдік етуімен байланыстырады. Батыстың Шығыс әлемін қабылдаудағы біржақты әрі үстірт көзқарасын сынға алып, жан-жақты талдау ұсынады.
Бұл кітап гуманитарлық білімге  өзгеше  ықпал  жасап, постколониалдық  зерттеулерге  негіз салды. «Батысқа өзін өзгелерден ерекшелеу үшін оған қарама-қарсы әлем керек болды. Батыс ол үшін Шығысты пайдаланды, өзіне тиімді түсінікті қалыптастыруға күш салды», – дейді автор.
Бұл ауқымды еңбек студенттермен қатар Батыс пен Шығысқа жаңаша қарағысы келетін барша оқырманға арналған.

Семиосфера

Лотман Ю. М.

Семиосфера: ғылыми басылым / Ю. М. Лотман. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 640 б. - ISBN 978-601-7943-34-9 : Б.ж.

Аннотация

Теориясы мен методологиясын, семиосфера құрылымы мен ерекшеліктерін нақты мысалдармен түсіндіретін "Семиосфера". Бұл кітап оны Мәскеу-Тарту семиотика мектебі мен универсал семиотика теориясының негізін салушы ретінде әлемге танытты.  Семиотика кеңістігін түгелдей бүтін бір жүйе немесе ағза бойынша қарастыруды ұсынады. Солымен қатар, семиосфераны сипаттайтын белгілерді, олардың қызметін, семиотикалық процестер мен семиозис құбылысын түсіндіріп кетті.
"Семиосфера" студенттер мен педагогтарға, мәдениет тарихына, тіл мен әдебиет мамандарына және мәдениеттің сан қатпарлы құбылыстарына қызығушылықты танытатын барлық зерттеулер қатарына арналған.

Өнер тарихы

Гомбрих Э. Х

Өнер тарихы [Мәтін] : ғылыми басылым / Э.Х Гомбрих . - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 680 б. - ISBN 978-601-7943-33-2 : Б.ж.

Аннотация

Австрия және ағылшын тарихшысы, беделді өнертанушы Эрнст Гомбрихтің «Өнер тарихы» алғаш рет 1950 жылы басылған. Содан бері әлемдік бестселлерлер қатарында аталатын, Өнер тарихына арналған еңбектердің ішіндегі ең танымалы саналатын туынды 16 мәрте қайта басылып, әлемнің 30 тілінде 8 миллион данамен таралған. Кітапта тасқа салынған ежелгі кескіндерден бастап, қазіргі кезеңге дейінгі өнер тарихына жан-жақты шолу жасалады. Жас оқырманға арналып жазылған «Өнер тарихы» – оқушылар мен студенттерді аталған пәнмен таныстыратын кіріспе оқулық әрі өнерге қызығушы көпшілікке тартымды ғылыми танымдық еңбек.

Дипломатия: коммуникация және халықаралық тәртіп негіздері

Трагер Р.

Дипломатия: коммуникация және халықаралық тәртіп негіздері [Мәтін] : оқулық / Роберт Трагер ; Ұлттық аударма бюросы. - Алматы : Дәуір, 2019. - 255 б. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - Пер. изд. : Diplomacy: Communication and the Origins of International Order / R. F. Trager. - ISBN 978-601-7943-28-8 : Б.ж.

Аннотация

Бұл кітабында дипломатиялық амал-тәсілдердің халықаралық қатынастар жүйесіндегі рөлі қарастырылады. Автор жабық есік жағдайындағы әңгімелесудің халықаралық тәртіп орнату мен соғыстардың басталуына қалай түрткі болатынын ойын теориясына сүйеніп, нақты тарихи мысалдар көмегімен ашып көрсетеді.
Бұл еңбекке Британ империясының көпжылдық дипломатиялық байланыстар тарихынан сыр шертетін «Құпия жазбалар» деген атпен белгілі мұрағат деректері арқау болған.
 Бұл зерттеудің теориялық-эмпирикалық әдістемесінен туындаған тұжырымдардың оқырманға ой салары сөзсіз.

Ұйымдық мінез-құлық негіздері

Роббинс С. П.

Ұйымдық мінез-құлық негіздері [Мәтін] : оқулық / С. П. Роббинс, Т. А. Джадж ; Ұлттық аударма бюросы. - 14-ші басылым. - Алматы : Дәуір, 2019. - 487 б. - (Рухани жаңғыру . Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - Библиогр.: 429-487 б. . - Пер. изд. : Essentials of Organizational Behavior / S. P. Robbins, T. A. Judge. - Fourteenth ed. - ISBN 978-601-7943-20-2 : Б.ж.

Аннотация

Ұйымның өзегі – қызметкер. Қызметкерлердің мінез-құлқы әр алуан, әр адам жеке тұлға екенін ескеріп, оның тұлғалық ерекшелігі мен қызметі, ұйымның дамуына қосатын үлесі арасындағы байланысты басқару аса маңызды. Қарамағындағы қай қызметкер қандай мінез-құлық көрсететінін, ол жалпы ұжымның қызметіне қалай әсер етіп, ұйымның табысқа жетуіне немесе кері ықпал ететінін білу – әр басшының, әсіресе HR-менеджердің міндеті. Ұжымды дұрыс басқару, қызметкерлер мотивациясын арттыру, оған кері әсер ететін кертартпа элементтерді анықтау, олармен жұмыс істеу, үздік мінез-құлық үлгілерін анықтап, оларды ынталандыру – психология, әлеуметтану және менеджмент тоғысындағы ілімді меңгеруді талап ететін күрделі жұмыс. 14-ші басылым  қазақ тіліне аударылған.
Кітап менеджмент мамандығы бойынша білім алатын студенттерге, оқытушыларға және осы салаға қызығушылық танытатын көпшілік оқырман қауымға арналады. Сондай-ақ MBA курсының негізгі оқулықтарының бірі ретінде ұсынылады.

Қазіргі бизнес-коммуникация

Бове К.

Қазіргі бизнес-коммуникация [Мәтін] : ғылыми басылым / К. Бове. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 736 б. - ISBN 978-601-7943-46-2 : Б.ж.

Аннотация

Коммуникация саласының белгілі мамандары ұсынған қолыңыздағы кітапта бизнес-коммуникацияға қатысты маңызды мәселелер, практикалар мен ұсыныстар кең ауқымда талқыланған. Бұл кітаптың 14-басылымы болғандықтан, қалыптасқан дәстүр жалғасып, оқытуды жеңілдетуге, белсенді  білім алуға мүмкіндік беретін, сыни тұрғыда ойлануды жетілдіруге қажет теңдессіз механизмдер жиынтығы енгізілген. Әр тараудағы оқыту мақсатының нақтылығы студенттерді материалды қабылдауға дайындап, тараудың мазмұнын қалыптастыруға негіз болады. Сонымен қатар, медиа, хат, ұсыныс, аудиторияға бейімделу, клиент тарту, оларға көңіл бөлу, жарнама, презентация, резюме, сұхбат туралы тарқатылып, бизнес әлемінде коммуникацияның алар орны ерекше екені кеңінен баяндалған. Кітап менеджмент, PR, коммуникация мамандығында оқитын студенттерге, кеңседе жұмыс істеуге қажет маңызды іскерлік дағдыларды қалыптастырғысы келген оқырмандарға, бизнес-карьераға қызығушылығы бар көпшілікке арналған.

Халықаралық бизнес: Жаһандық нарықтағы бәсеке

Хилл Ч.

Халықаралық бизнес: Жаһандық нарықтағы бәсеке [Мәтін] : ғылыми басылым / Ч. Хилл. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 720 б. - ISBN 978-601-7943-44-8 : Б.ж.

Аннотация

Оқулықта халықаралық нарықтағы бәсекенің қыр-сыры терең зерттеліп, жаһандық және аймақтық мәселелер тең дәрежеде қарастырылған. Жаһандық капитал нарығының тарихы, әлемдік нарықтағы құқықтық жүйенің қызметі, жаһандық сауда және инвестиция ағындары, халықаралық бизнестің құрылымы мен стратегиясы, қаржы менеджменті, халықаралық бизнес функциялары егжей-тегжейлі талқыланған. Оқулық халықаралық бизнестегі кәсіпорындарға ұтымды стратегиялық шешімдер ұсынады. Бұл –  «Халықаралық бизнес» оқулығының 12-басылымы. Оқулық экономика, халықаралық қатынастар, халықаралық бизнес, саясаттану мамандықтарының студенттері мен оқытушыларына, экономика тақырыбында жазатын журналистерге, осы салаға қызығатын қалың оқырманға арналған.