Семиосфера

Лотман Ю. М.

Семиосфера: ғылыми басылым / Ю. М. Лотман. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 640 б. - ISBN 978-601-7943-34-9 : Б.ж.

Аннотация

Теориясы мен методологиясын, семиосфера құрылымы мен ерекшеліктерін нақты мысалдармен түсіндіретін "Семиосфера". Бұл кітап оны Мәскеу-Тарту семиотика мектебі мен универсал семиотика теориясының негізін салушы ретінде әлемге танытты.  Семиотика кеңістігін түгелдей бүтін бір жүйе немесе ағза бойынша қарастыруды ұсынады. Солымен қатар, семиосфераны сипаттайтын белгілерді, олардың қызметін, семиотикалық процестер мен семиозис құбылысын түсіндіріп кетті.
"Семиосфера" студенттер мен педагогтарға, мәдениет тарихына, тіл мен әдебиет мамандарына және мәдениеттің сан қатпарлы құбылыстарына қызығушылықты танытатын барлық зерттеулер қатарына арналған.

Семиосфера