Медиа этика. Жас мамандардың тәжірибесінен.

Ли Э. П.

Медиа этика. Жас мамандардың тәжірибесінен [Мәтін] : ғылыми басылым / Э. П. Ли. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 304 б. - ISBN 978-601-7943-18-9 : Б.ж.

Аннотация

Бұл кітап студенттер мен жас мамандарға бұқаралық ақпарат құралдары саласында кездесетін этикалық мәселелерді шешу жолдарын көрсетуге арналған. Әрбір жағдаят кеңінен баяндалып, қатысушылар әрекеті арқылы жан-жақты ашылып көрсетіледі. Сондықтан оқырман «Мұндай жағдайда мен не істер едім?» – деген ой үстінде болады. Кіріспе материалда философиялық толғамдар мен теориялық тұжырымдарға, моральдық мәселелерге де орын берілген. Кітап – студенттердің теориялық білімдерін тәжірибемен оңтайлы ұштастырып, өмірде кездесетін тосын, күрделі мәселелерден жол тауып шығуға баулитын тағлымды еңбек.

Медиа этика. Жас мамандардың тәжірибесінен.