Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі

81.632.4-4
Қ 17

Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі [Мәтін] : ғылыми басылым / құраст. Ш. Құрманбайұлы [ж.б.]. - Нұр-Сұлтан ; Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 596 б. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 378-601-7943-72-1
Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі