Дәрілік полимерлердің технологиясы

Дәрілік полимерлердің технологиясы

35.66я73л
Қ 15

Қажмұратова, А. Т.

Дәрілік полимерлердің технологиясы [Мәтін] : оқу құралы / А. Т. Қажмұратова ; ҚР білім және ғылым мин-гі, Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2019. - 116 б. : сур. - Библиогр.: 113 б. . - ISBN 978-9965-39-765-3