Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің репозиториі

Кітапхананың көмегімен университеттің профессор-оқытушылар құрамының  білім беру саласындағы және ғылыми жұмыстарының электрондық қоймасы болып табылатын репозиториі құрылды!

         Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің репозиториі ұзақ мерзімге сақталатын институционалдық электрондық мұрағат, университеттің академиялық қоғамдастығының интеллектуалдық өнімдеріне байланысты ғылыми ізденістердің нәижесіне ашық және  ұзақ қатынауды қамтамасыз ету мен жинақтау болып табылады. 2017 жылдың 20-шы ақпанынан  халықаралық OpenDOAR (http://opendoar.orgашық репозиторий каталогына тіркелді. Осы уақытта университеттің ПОҚ-ның 1000-ға жуық жұмыстары орналастырылған. ҚарМУ-нің барлық ғалымдарын шақырамыз.