Menu Close

TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті «TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics» фундаменталды және қолданбалы математика бойынша ғылыми журналына жазылды. Бұл журнал 2010 жылы Түркі әлемі математикалық қоғамы (Turkish World Mathematical Society (TWMS)) және Баку мемлекеттік университетінің Қолданбалы математика институты негізінде құрылған.                                                                               

                 Редакциялық алқаның және мақала авторларының жемісті жұмысының арқасында қазіргі уақытта журнал 2020 жылғы JCR көрсеткіші бойынша 1,892 жаңа импакт-факторын алып, Web of Science халықаралық ғылыми-метрикалық базасының Q1 квартиліне ие болды. Жазылымның нәтижесінде докторанттар, магистранттар және университет оқытушылары фундаменталды және қолданбалы математика бойынша мақалаларды келесі бағыттарда зерттеуге мүмкіндік алады: жуықтау теориясы, қолданбалы функционалдық талдау, механика және физикадағы есептеу әдістері, басқару теориясы, дискреттік математика, анық емес жиындар және логика, кері есептер, математикалық экономика, математикалық физика, физикадағы сызықсыз процестер, сандық талдау, операцияларды зерттеу, дифференциалдық теңдеулер және жеке туындылары бар теңдеулер

«TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics» журналы түркі елдерінің ғалымдары мен математиктерінің үздік жетістіктерін жариялау, олардың ғылым әлемінде мойындалуын арттыру және халықаралық ғылыми қауымдастықпен тығыз ынтымақтастықта болу үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Журнал әр жарты жыл сайын қолданбалы және есептеу математикасының кең спектрі бойынша жоғары сапалы рецензияланған ғылыми мақалаларды жариялайды.

Журнал ресми түрде TWMS J. Pure Appl деп аталады. Математика. ISSN 2076-2585 (басылым), ISSN 2219-1259 (онлайн).

Журнал баспасы: Баку мемлекеттік университетінің қолданбалы математика институты, Түркі әлемі математикалық қоғамы (TWMS),

3. Халилова көшесі,23,AZ 1148.

Баку, Азербайджан.

Байланыс тел: +994 12 5391595, +994 12 5114019

e-mail: twms.aliev@gmail.com

http://iam.bsu.edu.az/en/content/aliev_fa_152