Жалпы физика

Жалпы физика

22.3я73
Қ74
Құлбекұлы, М.

Жалпы физика [Мәтін] : оқу құралы / Марат Құлбекұлы ; ҚР білім және ғылым мин-гі. - Алматы : Қарасай, 2017. - 448 б. - Библиогр.: 439-441 б. . - ISBN 978-601-7212-23-0